ACTIM-FINLANDE ry                                    JÄSENKIRJE 2/2006

ASSOCIATION FINLANDAISE DES                                                   

ANCIENS STAGIAIRES DE L’ACTIM                             

 

 

Eero Pere                                                                       29.5.2006

 

 

 

Hyvä ACTIMISTI!

 

Vuosi on jo pitkällä ja on aika tiedottaa lisää menneen kevään ja tulevan loppuvuoden toiminnastamme.

 

Vuosikokous

 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin tiistaina 28.3.2006 klo 17.30 alkaen paikkana Centre Culturel Français. Paikalla oli 15 yhdistyksen jäsentä. Tilaisuudessa oli viini- ja juustotarjoilu. Kokouksen puheenjohtajana toimi Anu Saxén ja sihteerinä Juha Koski.

 

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 12 § mukaiset asiat, joista oleellisimpia olivat yhdistyksen toimintakertomus vuodesta 2005, edellisen vuoden tilinpäätöksen ja vastuuvapauksien vahvistaminen, vuoden 2006 toimintasuunnitelma ja budjetti, jäsenmaksun vahvistaminen sekä tilintarkastajien, johtokunnan puheenjohtajan ja uusien jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Anu Saxén. Uusina jäseninä johtokunnassa aloittavat Lotta Karlsson, Hannu Keränen, Gunnulf Mårtenson ja Håkan Sandell.

 

Virallisen vuosikokouksen jälkeen Ranskan kaupallinen neuvos M. Alain Bezard kertoi Suomen ja Ranskan kaupallisista suhteista sekä maiden investoinneista toistensa talouselämään.

 

Vuoden 2006 jäsenmaksu ja sen maksaminen

 

Vuoden 2006 jäsenmaksu vahvistettiin vuosikokouksessa samaksi kuin edellisenä vuonna, eli 15 euroksi/jäsen. Se tulisi maksaa yhdistyksen pankkitilille 180036-347003 kesäkuun loppuun mennessä.

 

Maksun tiedoteosaan merkittäköön sen jäsenen nimi, jota maksu koskee. Käytäntö on näet osoittanut, että ko. maksuja saattavat jäsenten puolesta maksaa myös yritykset ja perheenjäsenet. Silloin jäsenmaksun tunnistaminen voi olla hankalaa ja syntyy turhia muistutuksia.

 

Kevään 2006 tapahtumia

 

La cuisine française normandialaisittain järjestettiin torstaina 11.5.2006 Arbiksella.

 

Kielikurssi oli käynnissä keskiviikkoisin 18.1. – 26.4. klo 16.30 SYKEssä.

 

Johtokunta piti järjestäytymiskokouksensa 23.5. Siinä johtokunnan jäsenten vastuut jaettiin seuraavasti:

 

varapuheenjohtaja:                                   Gunnulf Mårtenson

sihteeri:                                                     Håkan Sandell

rahastonhoitaja:                                        Eero Pere

kokousmestari:                                         Hannu Keränen

Web, kielikurssi jäsenkortisto:                  Gunnar Bärlund

uusien jäsenten hankinta:                         Lotta Karlsson

 

Syksylle 2006 suunnitellut tilaisuudet

 

syyskuu:        illalliskokous

 

lokakuu:        yritysvierailu

 

marraskuun kolmas torstai (16.11.2006): Beaujolais Nouveau -tilaisuus

 

Illalliskokouksen ja yritysvierailun tarkat ajankohdat ja aiheet sekä muut mahdolliset tapahtumat ilmoitetaan syksyn alun jäsenkirjeessä.

 

Jäsenrekisteri ja sähköpostiosoitteet

 

Tämä jäsenkirje on lähetetty vain sähköpostilla niille jäsenille, joiden osoite on ollut tiedossamme. Kirjallinen jäsenkirje kaikille jäsenille lähetetään syksyllä tulevien tapahtumien täsmennyttyä.

 

Jäsenrekisterin päivittämiseksi ja jäsenpostituksen perille tulon varmistamiseksi meidän tulee toimittaa mahdolliset osoitemuutokset Gunnar Bärlundille sähköpostiosoitteella etunimi.sukunimi@tfif.fi  tai postiosoitteella Gunnar Bärlund, Dagmarinkatu 9 a 13, 00100 Helsinki.

 

 

Kesäterveisin

 

Johtokunta