ACTIM-Finlande ry:n kotisivu                     


 

ACTIM-Finlande r. y.

  Tarkoitus

  Toiminta

  Arkistokuvat

  UBIFRANCE

  Jäsenyys

  Yhteystiedot

  Jäsentiedotteet

  Linkkejä

2022
Vuosikokouksen valmistelu 6.4.2022 hallituksessa - Teams
(Covid-19 pandemian takia ei ole ollut toimintaa)
Tiedote 1/2019
Vuosikokous 11.4.2019 Otakaari  5A, Otaniemi
Timo Nyberg valittiin uudeksi puheenjohtaksi
Tiedote 2/2019  Pikkujouluja ei vietetty 2019

Tarkoitus

ACTIM-Finlande ry perustettiin 28.5.1975 Ranskaan ACTIM-stipendimatkan suorittaneiden suomalaisten yhdistykseksi. Sittemmin on muutettu jäsenyyden kriteerejä siten, että yhdistyksen jäseniksi voidaan ottaa kaikki henkilöt ja yhteisöt, jotka tukevat yhdistyksen tavoitteita ja jotka ovat kiinnostuneet Ranskalaisesta kulttuurista ja Ranskan ja Suomen suhteiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä tekniikan alalla.

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen ne suomalaiset asiantuntijat, jotka ovat suorittaneet Ranskaan ACTIM (Agence pour la Cooperation Technique, Industrielle et Economique) -opintomatkan, kehittää ja ylläpitää näin syntyneitä yhteyksiä sekä luoda uusia vastaavanlaisia yhteyksiä ranskalaisten ja suomalaisten teknisen, teollisen ja taloudellisen alan asiantuntijoiden välillä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

Voidaan sanoa, että oman alansa hyvin tuntevat ja usein hyvän ranskankielen taidon omaavat stipendiaatit ovat usein ainoat suomalaiset asiantuntijat, joilla on hyvä tuntemus yrityskentästä sekä tuntuma alansa ranskalaisiin viranomaisiin ja toimialajärjestöihin. Euroopan yhdentyessä uskoisi, että ACTIM-Finlande ry:n jäsenkunnasta 1öytyy merkittävä joukko käyttökelpoisia ammatti-ihmisiä edistämään sekä intergraatiota että suomalais-ranskalaisia kahdenvälisiä suhteita.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 
Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä- ja opetustilaisuuksia, välittää alan kirjallisuutta ja kirjallisuusluetteloita, toimittaa ja jakaa informaatiota tärkeistä jäsenistöä kiinnostavista tapahtumista sekä ylläpitää yhteyksiä vastaavanlaisten ulkomaisten yhdistysten sekä suomalais-ranskalaisia suhteita hoitavien yhdistysten kanssa.

Yhdistyksen eräänä päämääränä on saattaa stipendiaattien Ranskassa hankkima erikoistietous muidenkin saman alan suomalaisten asiantuntijoiden ulottuville.

Yhdistys on tähän mennessä järjestänyt jäsenkunnalleen kokouksia, yritysvierailuja, ekskursioita, esitelmätilaisuuksia, päivälliskokouksia, joissa on ollut ulkopuolinen alustaja, sekä kielitaidon ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi ranskankielistä tekniikan sanastoa käsitteleviä kursseja ja keskustelukielikursseja. Yhdistys on myös järjestänyt yksin tai eri alojen toimialajärjestöjen kanssa asiantuntijoille tai suurelle yleisölle tarkoitettuja esitelmiä, tekniikkaa käsitteleviä filmi- ja videoesittelytilaisuuksia, informaatiopäiviä, seminaareja sekä näyttelyitä. ACTIM-Finlande ry:n yleisissä kokouksissa pyrkimyksenä on jakaa eri ammattialoja edustavalle jäsenkunnalle mm Ranskaa koskevaa poikkitietellistä informaatiota.

2018=>

 

 

 


Actimin vuosikokous pidettiin 7.5.2018 YIT:n kokoustiloissa Arkadiankatu 2.  Kokoukseen osallistui 10 henkilöä. Eero Pere kertoi kiinteistöjen sähköautojen  latauspisteistä ja tutustuimme hänen johdollaan paikalla huoneistojen kalustuksiin

Lokakuun 12. päivänä tutustuttiin Toimiva koti- näyttelyyn Konalassa. Meille esiteltiin tilassa uudet välineet ikääntyvien hoitoja varten. Mukana oli 5 henkilöä.
Actimin perinteiset pikkujoulut  Create Amovessa Nervanderinkadulla  13.12.2018. Läsnä oli 20 henkilöä. Tilaisuuden kattamisen hoiti Maire Seppänen. 

 Actimin tutustuminen ESAn Business Incubation Centre  in Finland yrityshautomon toimintaan Otaniemessä 11.4.2019. Isäntämme Kimmo Isaksson esitteli, 11 yritystä nyt ohjelmassa. Vuosikokous pidettiin esittelyn jälkeen. Paikalla oli 11 henkilöä.


 Arkistokuvat
2001-02

2003

2004

2005

2006

2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013

2014

2015

2016-17

Arkisto
2003-2011

 

 

Miten   ACTIM-Finlande  liittyy  UBIFRANCEen?

CFME ACTIM eli Ranskan valtion organisaatio, jonka puitteissa apurahat Ranskaan järjestettiin, on neljän vuosikymmenen aikana luonut maailmanlaajuisen kontaktiverkon tuhansista eri maiden asiantuntijoista ja päättäjistä, jotka ovat olleet halukkaita tutustumaan ranskalaiseen tekniikkaan sekä ylläpitämään ja kehittämään suhteita Ranskaan.

Lokakuussa 2001 CFME ACTIM muutti nimensä UBIFRANCEksi.

UBIFRANCE on ei-kaupallinen organisaatio, jonka tarkoituksena on edistää ranskalaisen tekniikan, tuotteiden ja palvelujen vientiä. Se toimii Ranskan talous-, finanssi- ja teollisuusministeriön (DREE - Direction des Relations Economiques Extérieures du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie) alaisuudessa. Sen jäseninä on noin 3000 ranskalaista yritystä ja ammattiorganisaatiota. Sillä on ACTIM-Finlande'n kaltaisia jäsenyhdistyksiä ympäri maailmaa.

UBIFRANCE tuo yhteen ranskalaisia yritysjohtajia ja heidän kansainvälisiä vastapuoliansa kutsumalla ulkomaisia päättäjiä Ranskaan ja järjestämällä tapaamisia ulkomaisten päättäjien kanssa messujen ja näyttelyjen yhteydessä Ranskan ulkopuolella. UBIFRANCE auttaa löytämään uusia kontakteja käyttäen hyväksi yli 30000 kansainvälisen päättäjän verkkoansa. Nämä päätöksentekijät ovat 47 UBIFRANCEen kuuluvan merentakaisen yhdistyksen jäseniä. Nämä yhdistykset voivat toimia suosittajina ranskalaisten yritysten pyrkimyksissä kehittymään kansainvälisesti.

 
Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia ja kannattavia jäseniä. Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä entiset suomalaiset ACTIM-, CFME ACTIM- tai UBIFRANCE-stipendiaatit sekä heidän suosituksestaan muutkin yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet henkilöt.

Vapaamuotoinen jäsenhakemus osoitetaan ACTIM-Finlande ry:n johtokunnalle. Hakemuksessa on mainittava yhdistyksen kahden suosittelevan jäsen nimi.

Kannattaviksi jäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä. Kunniajäsenekseen yhdistys voi vuosikokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.

ACTIM-Finlande ry:n jäsenkunta kohosi vuoden 1995 lopussa 167:ään,joista 150 oli varsinaisia jäseniä eli entisiä stipendiaatteja, ja 16 kannatusjäseniä (15 henkilöjäsentä ja 1 yhteisöjäsen). ACTIM-stipendiaattien järjestäytymisaste oli vuoden 1995 lopussa 89,3 %.

 
Yhteystiedot

ACTIM-Finlande ry:  
- puheenjohtaja: Timo Nyberg
, puh: 050 561 1142,    sähköposti: timo.nyberg(at)aalto.fi
- webmaster:      Håkan Sandell, puh: 044 0340949,  sähköposti: info(at)actim.fi ja hs.sandell(at)gmail.com


 
Jäsentiedotteet

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

 
Linkkejä

UBIFRANCE (http://www.ubifrance.fr/qui-sommes-nous.html)

Ranskan suurlähetystö, Kaupallinen osasto / 
Le Service économique de l’Ambassade de France en Finlande (http://www.ambafrance-fi.org/Le-Service-economique-de-l)

Suomi-Ranska yhdistysten liitto (SRYL) / Fédération des Associations Franco-Finlandaises (
www.suomi-ranska.com)

Suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura / Association franco-finlandaise pour la recherche scientifique et technique (AFFRST) (
http://www.france.fi/affrst/terve.php)

Ranskalais-suomalainen kauppakamari, Suomen osasto / Chambre de Commerce Franco-Finlandais, section Finlande (
www.ccff.fi/)

Ranskan kulttuurikeskus / Centre culturel français (
www.france.fi/ccf/)

Suomen Ranskan instituutti / Institut finlandais en France (
www.institut-finlandais.asso.fr)

Helsingin ranskalais-suomalainen yhdistys ry / Cercle franco-finlandais de Helsinki (
http://cerclehelsinki.wordpress.com/)

Association des professeurs de francais de Finlande (
www.kolumbus.fi/apff/)

Chambre de commerce franco-finlandaise (
www.ccff.asso.fr)

 


Päivitetty 5.4.2022

Håkan Sandell